ХҮҮХЭД

ЯНЗЫН ГОЁ АМЬТАД

ДУУССАН
National Geographic болон NEPKO publishing хамтран бүтээсэн Дэлхийн атлас, Эрдэс чулуулаг, Жаахан хүүхдийн талаар чиний мэдвэл зохих зүйлс, 100жил 100 үйл явдал, 100 жил 100 хүн, МОНГОЛ, МОНГОЛЧУУД, МОНГОЛ ОРОН түүхийн алманах зэрэг олон номнуудыг
Зохиогчид: National Geographic
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 176*250, Хуудасны тоо: 40