Дэлхийн түүхэн товчоо

Дэлхийн түүхэн товчоо

ДУУССАН
ИХ ТЭСРЭЛТЭЭС ӨНӨӨГИЙН БИДНИЙ ҮЕ ХҮРТЭЛХ 13 ТЭРБУМ ЖИЛИЙН ТҮҮХ
Зохиогчид: Dorling Kindersley Limited
Хавтас: Хатуу, Хуудасны тоо: 314