ДОРИ ИДЭР ДҮҮДЭЭ ХАНДАХ НЬ

ДУУССАН
Жозэф Конрадын Лорд Жим, Хэнри Жэймсийн Элчин сайдууд, Жэймс Жойсын Үлиссэс, Франц Кафкагийн Шүүх ажиллагаа, Алдоус Хакслэйн Гайхамшигт шинэ ертөнц, Жоорж ОрвэллийнЭзнээ сольсон нь, 1984,
Зохиогчид: Жорж Элиот, Орчуулсан БААБАР
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 176*250, Хуудасны тоо: 212