САГСАНД НЭМЭХ

Тоо үгүй математик

25,000
Майло Бэкманы "Тоогүй математик" бол хийсвэр математикийн ухагдахуунуудын ертөнцийг тайлбарласан зугаатай аялал юм.
Зохиогчид: Майло Бэкмэн
Хавтас: зөөлөн, Хэмжээ:140х210, Хуудасны тоо: 204