Эрнэсто Чэ Гэвара

ДУУССАН
Хичнээн л олон хувьсгал болох тусмаа юм бүхэн төчнөөн л хуучнаараа үлддэг» гэсэн францын цэцэн үгийг давтаж болохоор үе үе Латин Америкийн улс төрийн агаарыг донсолгон байдаг хувьсгалуудтай адилгүй энэ хувьсгалд юм бүхэн ер бусын, гэнэтийн байлаа.
Зохиогчид: