Монголын эдийн засгийн түүхийн альманах

ДУУССАН
Бид Баабар. Монгол, Монголчууд, Монгол орон. Түүхийн альманах номыг Америкийн Үндэсний газарзүйн нийгэмлэгтэй хамтран толилуулсан нь үндэстний нийтлэг түүх хийгээд олон салаа мөчрийг олон улсын бичлэгийн стандартаар бүтээх шинэ боломж, арга туршлагыг
Зохиогчид: