Гэгээрсэн сэтгэлээс Гэгээрсэн амьдрал

ДУУССАН
Монголчуудын гол сургаал хүнийг хүнлэг болгоход чиглэдэг. Энэ нь бидний уламжлалт шашин, соёл, зан заншил дотор байдаг. Эцэг эх, ахмад үеэ үнэн сэтгэлээсээ хүндлэн дээдэлсэн, үр хүүхэд, найз нөхдөө үнэн сэтгэлээс халамжлан хайрладаг энэ ёс жаргалтай
Зохиогчид: