САГСАНД НЭМЭХ

Амар мөрөн

37,500
“Өнөөдөр Англид ажиллаж буй замын тэмдэглэл зохиогчдоос хэн нь ч ажигч гярхай чанар ба уянгын авьяасыг ийнхүү хослуулсан нь ховор – бидний хэнээс ч илүү яруу уянгалаг.” Ян Моррис
Зохиогчид: Колин Таброн
Зөөлөн, 287х