САГСАНД НЭМЭХ

Философи нөлөө бүхий 100 сэтгэгч

25,000
Дэлхийн 100 аугаа сэтгэгчийг танилцуулж байгаа бөгөөд хамаарагдах урсгал чиглэлд нь багтаан тэдгээрийн сэтгэлгээг шинээр, ойлгомжтой илэрхийлэхийг зорьсон байна.
Зохиогчид: Филип Стоукэс
Зөөлөн, Хэмжээ: 140х205, Хуудасны тоо: 324