САГСАНД НЭМЭХ

Менежмент хэрхэн хийх вэ?

68,800
Сүүлийн үеийн онол, практикаас эш татсан энэ ном танд илүү сайн харилцаа холбоо, гэрээ хэлцэл, удирдах ухаан, төслийн менежментийн нууцыг дэлгэнэ.
Зохиогчид: Орчуулсан: Т.Ариунсанаа, Редактор: Б.Болдбаатар
Хавтасны загвар: Хатуу, Хэмжээ: 196х237, Хуудасны тоо:256