САГСАНД НЭМЭХ

Супермаркетаас ч илүүг хүссэн юмсан

12,500
Коммунист тогтолцоо төгсгөл болсны 30 жилийн ойд зориулагдсан энэхүү номын гарчгийг оноохдоо тохиолдлын чанартайгаар, ямар нэгэн хялбарчлал эсвэл санаатайгаар хэтрүүлэг хийгээгүй болно. Коммунизмын үеийн эрх чөлөөгүй байдлыг эцэслэхийг бид бүгдээрээ
Зохиогчид: