ШИНЭ
САГСАНД НЭМЭХ

Улс үндэстнүүдийн мандалт ба доройтол

47,500
Эл гайхалтай номын санаа нь аливаа нийгэм улс төрийн хувьд тогтворжих тусам тусгай сонирхлын лобби бүлэглэлүүд үүсэж, энэ нь эргээд эдийн засгийн үр ашгийг унагах магадлалтайг өгүүлсэнд оршино.
Зохиогчид: Мансур Олсон
Хавтас:Зөөлөн Хэмжээ: 150х235, Хуудасны тоо:312