САГСАНД НЭМЭХ

100 хүний нэг нь л хэрэгжүүлдэг ажлын НОУ ХАУ

12,500
Бусдаас ялимгүй өөр арга ашиглаад сурчихвал онцгой чадваргүй, туршлагагүй хүн ч гэсэн ажлаа үр бүтээлтэй урагшлуулсаар зорилгоо гүйцэлдүүлж чадна
Зохиогчид: