БЭСТСЕЛЛЕР
САГСАНД НЭМЭХ

Танигдахуй

28,000
Фрэнсис Фукуяма өнөөгийн энэ хямрал бидэнд нүүрлэхийг урьдчилан олж харж байжээ.2014 онд тэрээр Америкийн болон дэлхийн инстүүцүүд эмх замбараагүй байна. Хүчирхэг сонирхлын бүлгүүд төрийн эрх мэдлийг гартаа авах явдлыг сөрөн зогсож чадахааргүй сул
Зохиогчид: