САГСАНД НЭМЭХ

Амьд хууль

28,000
Хүн бол нийгмийн амьтан билээ. Бидний өдөр тутмын амьдрал буюу нийгмийн харилцаа хуулиар зохицуулагддаг. Хуулийн мэдлэгтэй байх нь эрхээ эдэлж, хамгаалуулах, элдэв эрсдэлд орохгүй байх зэрэг олон талын ашиг тустай билээ. Гэвч ихэнх хүн хуулийн мэдлэг
Зохиогчид: