ГЭГЭЭРЛИЙН ХӨТӨЧ

ДУУССАН
Зохиогчид: Орчуулсан О.Бадрал
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 95*140, Хуудасны тоо: 222