БУРХАН БАГШИЙН ӨВРИЙН СУДАР

ДУУССАН
Зохиогчид: Орчуулсан О.Бадрал
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 110*145, Хуудасны тоо: 178