ХЯМДРАЛТАЙ ХУДАЛДАА

Бурхан багшийн өврийн судар

ДУУССАН
Сэтгэл ариусгаж, амьдрал ивээн, үйлс тэтгэх Тарни-шившлэг, мөргөл-уншлага, залбирал-бясалгал
Зохиогчид: П.Бадрал
Зөөлөн, 120х190, х116