Эдвард Радзинский “коммунист хаан”-ы хувийн мөн чанарт задлан шинжилгээ хийх замаар “Сталин” хэмээх судлагдахууны мөн чанартнэвтэрч сайн хийгээд саарыг шингээсэн ХҮНИЙ бүрэн төгс дүр төрхийг бүтээжээ.
Зохиогчид: Эдвард Радзинский
Хавтасны загвар: Зөөлөн, Хэмжээ: 140х205, Хуудасны тоо: 848