ДӨРӨВ. ЦЭДЭНБАЛ, ДАМБА НАРЫН ЗӨРЧИЛ Дамба намын тэргүүн болмогц Зөвлөлтөд хэрэгжүүлж буй хамтын удирдлагын зарчмыг Монголд мөн хэрэгжүүлж, намын амьдралыг ардчилах, зарим хэлмэгдлийн хэргийг шалгаж, гэм буруугүй хүмүүсийг цагаатгах ажлыг хийж эхэллэ
Зохиогчид: