САГСАНД НЭМЭХ

Улиран одож, угтан золгосон он жилүүд

45,000
Амьдралынхаа мөчлөг бүрийг эргэн санана гэдэг амаргүй байлаа.
Зохиогчид: Д.Төмөртогоо, Редактор: Б.Нэргүй
Хавтасны загвар: Зөөлөн, Хуудасны тоо:467