ХҮҮХЭД

Жэймс ба аврага тоор

ДУУССАН
Эцэг эх нь гэгээн цагаан өдөр амьтны хүрээлэнгээс оргосон хирсэнд идүүлж орхисон тул Жэймс Хэнри Троттер хүү өнчин үлдээд, хорон санаат авга эгч нартайгаа амьдрах болдог юм.
Зохиогчид: