ШИНЭ

Хөрвөх чадвартай удирдлага

ДУУССАН
Хөрвөх чадвартай удирдлагыг хэрэгжүүлэх практик ном юм.
Зохиогчид: Роналд Хэйфэц, Александр Грэшоу, Марти Линский
Хавтасны загвар: Зөөлөн, Хэмжээ: 150х235, Хуудасны тоо:294