1799 оны аравдугаар сарын 9-нд Сан-Рафаэль буланд Бонапарт буужээ. Түүний ирсэн явдал олон түмний сонирхлыг ихээр төрүүлсэнд гайхах зүйл байсангүй. Дорно зүгээс ирж буй бүхий л онгоцыг хөл хорионд зайлшгүй оруулдаг байтал Бонапартын ирсэн хөлгийг чөл
Зохиогчид: