САГСАНД НЭМЭХ

Жамсрангийн Цэвээн

20,000
Б.Ринчен, Ц.Дамдинсүрэн нар ч тэр аугаа их хүнийг “багш” хэмээн хүндэтгэн нэрлэсэн байдаг.
Зохиогчид: