ЭДИЙН ЗАСГИЙН УХААН ЭДҮГЭЭЧЛЭГДСЭН ЗАМНАЛ

ДУУССАН
Энэхүү ном нь “жам ёсны тогтоц” гэсэн Адам Смитийн загварт эдийн засагчид хэрхэн хандаж байсныг харуулсан анхны бүтээл юм.
Зохиогчид: Марк Скаузэн
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 170*235, Хуудасны тоо: 632