МИКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УХААН

25,000
Н.Грегори Мэнкьюгийн энэхүү бүтээлд манай орны амьдралд хамгийн их маргаантай байгаа нийгмийн халамж, тухайлбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох, өндөр насны тэтгэврийн систем
Зохиогчид: Н.Грегори Мэнкью
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 210*250, Хуудасны тоо: 607