САГСАНД НЭМЭХ

МИКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН УХААН

25,000
Н.Грегори Мэнкьюгийн энэхүү бүтээлд манай орны амьдралд хамгийн их маргаантай байгаа нийгмийн халамж, тухайлбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох, өндөр насны тэтгэврийн систем
Зохиогчид: Н.Грегори Мэнкью
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 210*250, Хуудасны тоо: 607