Authors: Г.Билгүүн
Hard, Хэмжээ: 260х215 Page total: 120