Authors: Collins
Хэмжээ: Дэлхийн улс төрийн зураг: 100*140 см, Дэлхийн улс төрийн зураг: 100*140 см, Дэлхийн улсууд: 61*91 см, Дэлхий: 61*91 см