САГСАНД НЭМЭХ

Хүчирхэг капитализм

43,750
Райнэр Цитэлманн төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх ёстой гэсэн энэ үзэл хандлага хэрхэвч зөв биш гэдгийг нотлон харуулахын зэрэгцээ капиталист тогтолцоо юу юунаас эрхэм чухал болохыг ойлгуулж байна.
Зохиогчид: Райнэр Цитэлманн
Зөөлөн, Хэмжээ: 140х205, Хуудасны тоо: 308