САГСАНД НЭМЭХ

Цахим засаг

31,250
" Нэг л өдөр энэ үндэстэн өндийн босож, итгэл үнэмшлийнхээ жинхэнэ утгын дагуу амьдарна гэсэн мөрөөдөл бий: Бид бүх хүн эрх тэгш бүтээгдсэн гэдэг энэ илэрхий үнэнийг баримталдаг билээ." ~"Бага" М
Зохиогчид: Орчуулсан: Т.Ариунсанаа, Редактор: Н.Нандинчимэг
Хавтасны загвар: Зөөлөн, Хэмжээ:154х230, Хуудасны тоо:359