САГСАНД НЭМЭХ

Их улс

56,250
Их Улс хэмээх ойлголт сүүл үеийн ойлголт агаад Чингис 1206 онд Монголын Их Хаан болсны дараа л үүссэн юм.
Зохиогчид: Орчуулсан: Т.Ариунсанаа, Техник редактор: Н.Нандинчимэг
Хавтасны загвар: Хатуу, Хэмжээ: 178х240 Хуудасны тоо: 383