САГСАНД НЭМЭХ

Улаан туг

28,000
Эцэст нь түүх биднийг коммунизмын өөрчлөн байгуулалт, сүйрэл болсон Европод буцаан авчирлаа.
Зохиогчид: