Фашист гэдэг бол аль нэг бүлгийн мөнөөс ярьж байгаа юм шиг дүр үзүүлдэг ч бусдын эрхийг огтхон ч хайхардаггүй, хүч хэрэглэхээс буцдаггүй тийм хүн байдаг
Зохиогчид: