Хатдын ордны хана хэрмийн цаатах аж байдлыг сонирхол татам өгүүлсэн 7 боть бүхий Арын ордны нууц хэмээх энэ зохиолд хаан эзний хайр энэрлийн төлөө хамаг бүхнээ золиослон
Зохиогчид: Лю Лиэн Зы