Зурагт толь "Монгол-Уйгуржин-Англи"

НЭПКО хэвлэлийн газар, QA INTERNATIONAL хамтран Монгол-Англи-Уйгуржин бичиг бүхий зурагт толь бүтээлээ.
Зохиогчид: