БИЗНЕСИЙН ФИЛОСОФИ

ДУУССАН
Өнөөгийн эдийн засгийн хямралын хамгийн нийтлэг үр дагавар үнийн өсөлт, банкны зээлээ төлж чадалгүй байраа хураалгах, дампуурах, ажилгүй болох зэрэг үзэгдлээр илэрч байна.
Зохиогчид: Айн Рэнд
Хавтас: Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 160*240, Хуудасны тоо: 330