Улс төрийн тогтолцооны сурвалж

ДУУССАН
Ардчилалын гурав дахь давалгаа болон либерал ардчиллын ирээдүйд сэтгэл зовнисон өнөөгийн байдал; зүүн болон барууны үзэлтэн нарын төргүй байх тухай хий мөрөөдөл
Зохиогчид: Фрэнсис Фукуяма
Хавтас: Хатуу, Зөөлөн, Цаасны хэмжээ: 148*210, Хуудасны тоо: 570, 2 боть