САГСАНД НЭМЭХ

ЭДИЙН ЗАСАГ 30 СЕКУНДЭД

20,000
30 секундэд цуврал 30 гаруй хэлээр орчуулагдан гараад байна Нэпко хэвлэлийн газар Их Британийн Ivy Press хэвлэлийн газартай хамтран салбар салбарын мэргэжилтнүүдийн бичиж, өндөр стандартаар хэвлэсэн
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко
Хавтас: Зөөлөн. Цаасны хэмжээ: 182*235, Хуудасны тоо: 160