ФИЛОСОФИ 30 СЕКУНДЭД

ДУУССАН
Философи нь хааяа “жинтэй асуултууд” гэж нэрлэгддэг асуудалтай холбогддог. Ёс суртахуун гэж юу вэ? (“Юу хүмүүний үйлдлийг ёс зүйн хувьд зөв хийгээд буруу болгодог вэ?”);
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко
Хавтас: Зөөлөн. Цаасны хэмжээ: 182*235, Хуудасны тоо: 160