ШИНЖЛЭХ УХААН 30 СЕКУНДЭД

ДУУССАН
30 секундэд цуврал 30 гаруй хэлээр орчуулагдан гараад байна Нэпко хэвлэлийн газар Их Британийн Ivy Press хэвлэлийн газартай хамтран салбар салбарын мэргэжилтнүүдийн бичиж, өндөр стандартаар хэвлэсэн
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко
Хавтас: Зөөлөн. Цаасны хэмжээ: 182*235, Хуудасны тоо: 160