ХҮҮХЭД

МИНИЙ АНХНЫ ТОМ НОМ

ДУУССАН
Үндэсний Газарзүйн Нийгэмлэгийн бүтээл хүүхэд багачуудыг танин мэдэхүйн гайхамшигт ертөнцөөр аялуулж, сурч мэдэх их хүслийг нь бадраах дөрвөн цуврал номыг хүүхдэдээ уншуулах буюу өөрөө уншиж өгөхийг санал болгож байна. Энэхүү цуврал нь Яагаад, Хэн бэ
Зохиогчид: National Geographic