Орхан Памук нэгэнтээ Ахмэт Хамди Танпинарыг ХХ зууны Түрэгийн хамгийн аугаа зохиолч хэмээсэн байдаг. Цаг тохируулгын хүрээлэн, Амар амгалангийн орон зэрэг бүтээлээрээ Танпинар энэ алдрыг хүртэх гавьяатай нэгэн билээ. Хуучин Османы эзэнт улсын үед төр
Зохиогчид: Ахмэт Хамди Танпинар