БРИТАНИКА ДЭЛХИЙН АТЛАС

ДУУССАН
Дэлхий газрын зургийн энэхүү атласын бүх зургийг хиймэл дагуулаас авсан бөгөөд газар зүй сонирхдог болоод энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутан залууст зориулсан бүтээл. Дэлхийн хамгийн том хотуудын газрын зургийг нарийвчлан гаргасан.
Зохиогчид: Орчуулсан Нэпко
Хавтас: Хатуу, Цаасны хэмжээ: 260x365, Хуудасны тоо: 485