BRITANNICA ШИРЭЭНИЙ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

ДУУССАН
Энциклопедиа Британника инк компани-аас энэхүү толийг монгол хэлээр орчуулах, Монголын түүх, газар зүй, соёлын ухагдахуун, алдарт хүмүүсийн намтар цадиг, болон бусад мэдээллээр баяжуулан үндэсний агуулга бүхий бүтээл болгоод хэвлэн гаргах эрхийг 2006
Зохиогчид: Нэпко
Хавтас: Хатуу, Цаасны хэмжээ: 201х264, Хуудасны тоо: 4646, 8 боть