САГСАНД НЭМЭХ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

12,500
Эдүгээд ч, ирээдүйд ч хэрэгжүүлэх эдийн засгийн оновчтой бодлого тун энгийн байна. Төр ард иргэдийнхээ амь нас болон өмч хөрөнгийг дотоодын болон гадаадын түрэмгийллээс хамгаалах
Зохиогчид: Людвиг фон Мизес