Принстоны Их сургуулийн эдийн засгийн профессор, АНУ-ын Эдийн засагчдын холбооны ерөнхийлөгч асан. Тэрээр тэгш бус байдлын үндэс, баялаг, эрүүл мэндийн судалгаагаар 2015 оны Эдийн засгийн Нобелийн шагналыг хүртсэн. Өрхийн судалгаа, баян, ядуу орнууд
Зохиогчид: