САГСАНД НЭМЭХ

Төр булаагчид ба хуурамч хаад

27,500
XX зууны эхэн хагас хүртэлх түрэг-монгол угсааны улсуудын түүх бол засгийн эрхийн төлөөх дуусашгүй тэмцэл, төрийн эргэлт, улс төрийн аллага, дотоодын дажин, гадаадтай хийсэн дайн байлдааны цадиг билээ.
Зохиогчид: