Монгол империализм

ДУУССАН
Тэртээ 1987 онд Америк түүхч Томас Алсен “Монгол империализм” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалж, түүнийгээ ном болгон хэвлүүлснээс хойш 30-иад жил өнгөрчээ.
Зохиогчид: Томас Алсен