ХҮҮХЭД

Шидэт хуруу

ДУУССАН
Грэггийнх бол ан хийж нааддаг гэр бүл. Хажуу айлынх нь охинд энэ явдал огтоос таалагддаггүй, наадаан тоглоом биш харин харгис хэрцгий явдал санагддаг юм.
Зохиогчид: